Folije za industrijsko pakiranje

Folije za industrijsko pakiranje so izdelane iz polietilena nizke in srednje gostote. Namenjene so za strojno pakiranje tekočih, zrnatih in praškastih snovi kot so živila, sipki gradbeni materiali, umetna gnojila, zemlja, peleti, pesek, prod ...

Prav tako je folija namenjena posamičnemu  in zbirnemu  oz. transportnemu pakiranju, denimo papirnih izdelkov, pijače.

Folije, namenjene uporabi v živilski industriji, ustrezajo standardom in normativom zdravstvene neoporečnosti.