Osnovni podatki

Naziv podjetja:

TERMOPLASTI-PLAMA, d.o.o. proizvodnja embalaže iz plastičnih mas

Sedež:

Hrušica 104, 6244 Podgrad

Osnovna dejavnost:

proizvodnja tiskane in netiskane fleksibilne polietilenske embalaže.

Standardna klasifikacija dejavnosti:

22.220 proizvodnja embalaže iz plastičnih mas

Telefon: 

+386 (05) 71 49 312

Telefax:

 

E-mail:

termoplasti@ter-plama.si

Osnovni kapital:

1.055.458 EUR

Matična številka:

5042399

Identifikacijska številka za DDV:

SI14967081

TRR:

10100-0000013381 Banka Koper 03135-1002962380 SKB