Osnovne informacije

Naziv podjetja:

TERMOPLASTI-PLAMA, d.o.o. proizvodnja embalaže iz plastičnih mas

Sedež:

Hrušica 104, 6244 Podgrad, Slovenija

Osnovna dejavnost:

proizvodnja tiskane in netiskane fleksibilne polietilenske embalaže.

Standardna klasifikacija dejavnosti:

22.220 proizvodnja embalaže iz plastičnih mas

Telefon: 

+386 (05) 71 49 302           

Telefax:

+386 (05) 71 49 303

 Internet:

www.ter-plama.si

 e-mail:

termoplasti@ter-plama.si

 Osnovni kapital:

1.055.458 EUR

 Matična številka:

5042399

 Identifikacijska številka za DDV:

SI14967081

 TRR:

10100-0000013381 Banka Koper
03135-1002962380 SKB