Zgodovina podjetja

Plama  je  bila  prvi proizvajalec polietilenske tiskane embalaže v Jugoslaviji. 

1955 – ustanovitev  PLAME;  podjetja za predelavo plastike.

1958 –  pričetek izdelave polietilenske embalaže z montažo ekstrudorja in tiskarskega stroja.

1974 – obrat za proizvodnjo PE embalaže se preimenuje v TOZD TERMOPLASTI.

1977 – nova tovarna z najmodernejšo opremo za ekstrudiranje, tiskanje in konfekcioniranje PE embalaže, dopolnitev tiskane PE embalaže z bakrotiskom.

Kapaciteta: 4.000 ton letno.

1983 – montaža opreme za dezenirane folije; razširitev asortimana na področje gradbeništva, kmetijstva, prehrane, sanitetne in gumarske industrije.

1985 do 1989 –  posodobitev tiskarne  in varilnice z nakupom dveh novih tiskarskih in  varilnih avtomatov za izdelavo vrečk z ojačanim izsečkom.

1991 – osamosvojitev  vseh tozdov  DO PLAMA. Konstituiranje v samostojno družbo TERMOPLASTI – PLAMA.

2003  - sprememba lastništva

2003 do 2006 - pospešene investicije v tehnologijo, montaža novega 6- in 8-barvnega stroja

2007  do 2009 - nova koekstruzijska linija

2015 do 2015 - novo visokoregalno skladišče, izgradnja nove ekstruzijske hale, montaža linije za silikonizacijo

2016 - inštalacija nove 5-slojne koekstruzijske linije

2018 - montaža nove koekstruzijske linije